Adatvédelem

Adatkezelő megnevezése:
Név: Vigné Simon Mária
Székhely: 3325 Noszvaj, II. Rákóczi Ferenc út 29.
Tel.: +36303593031
Email cím: hortenziavendeghaz@gmail.com
Weblap: www.hortenziavendeghaz.hu

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely szolgáltató) adatai:
Név: Bencsik György Gábor EV
Székhely: 1164 Budapest Bóbitás út 27.
Levelezési cím: 1164 Budapest Bóbitás út 27.
Cégjegyzék száma: 66715306-2-42
Adatkezelő weboldala: www.fxhosting.hu
Email cím: info@fxhosting.hu

Az oldal látogatottsági és webanalitikai mérését külső, független auditáló szolgáltatás (Google Analytics) végzi, mely úgynevezett cookie-kat, más néven sütiket küld a látogató böngészőjének. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.

Az adatkezelés jogalapja, meghatározása:

A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint – a hírlevélre történő feliratkozás során – személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más honlapokra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/

Az adatkezelés időtartama:

A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy:

 • a honlap cookie-kat használ a hatékony működés érdekében;
 • a Google Analytics segíti a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. (A Google Analytics a látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne).

A weboldalunkat látogatóktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha az az „Árak” menüpont alatt kitölteni kívánják az „Ajánlatkérés/Foglalás” űrlapot.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. (Chrome, Firefox, stb. többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a már meglévő sütiket is tudja törölni.)

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalunk azért felelősséget, ha az engedély hiányában weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás, az alábbiakban részletezzük milyen esemény során milyen adatszolgáltatásra kerül sor:

A kezelt adatok köre:

a)    Honlap látogatása:

Adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű ás színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, honlapunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérése, statisztikai célok.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

Kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai és az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.

IP cím: olyan számsorozat, mellyel az internetes felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatóak. Segítségével akár földrajzilag is meghatározható az adott eszközt használó látogató.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

A Szolgáltató adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Látogató jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására:

 • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a 2001. évi CVIII. törvény – Eker tv. (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.